"ДЭМБ-ын баталсан чухал эмийн жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд