"Өрнөд Бенгал"-ны өөр хувилбарууд

Нутгийн өмнө зүгт [[Бенгалын булан]] байх ба [[Ганга мөрөн]] садран цутгана.
 
НутгийнГанга 18.93%-ийгмөрний ойнам эзлэдэгдоор газарт хамаарна. Үржил шимт хөрс шороотой. Ургамал, амьтнаар баян.
 
Нутгийн 18.93%-ийг ой эзлэдэг. Ургамал, амьтнаар баян.
 
== Хүн ам зүй ==