"АБ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
|<span id="S8">S8</span> || Савыг хуурай байлгана
|-
|<span id="S9">S9</span> || Савыг сайн агааржуулалтай газар халгалнахадгална
|-
|<span id="S10">S10</span> || Нойтноор хадгална
|<span id="S21">S21</span> || Ашиглаж байх үедээ тамхи татахыг хориглоно
|-
|<span id="S22">S22</span> || Тоосоор нь амьсгалхыгамьсгалахыг хориглоно
|-
|<span id="S23">S23</span> || Хий/утаа/уур/манангаар амьсгалж үл болохноболно (''үйлдвэрлэгч тусгайлан заана'')
|-
|<span id="S24">S24</span> || Арьсанд хүргэхээс болгоомжлоноболгоомжилно
|-
|<span id="S25">S25</span> || Нүдэнд орохоос болгоомжлоноболгоомжилно
|-
|<span id="S26">S26</span> || Нүдэнд орсон тохиолдолд их хэмжээний усаар угааж, эмнэлэгт хандана
|-
|<span id="S27">S27</span> || Бохирдсон хувцасыгхувцсыг нэн даруй тайлна
|-
|<span id="S28">S28</span> || Арьсанд хүрсэн тохиолдолд их хэмжээний ... -ээр угаана (''үйлдвэрлэгч тусгайлан заана'')
|-
|<span id="S29">S29</span> || Ариутгах татуурга урууруу хаяж үл болно
|-
|<span id="S30">S30</span> || Ус нэмж үл болно
|<span id="S39">S39</span> || Нүдний/нүүрний хамгаалалт хэрэглэнэ
|-
|<span id="S40">S40</span> || Энэ материалаар бохирдсон шал болон бусад зүйлүүдийгзүйлийг ... -ээр цэвэрлэнэ (''үйлдвэрлэгч тусгайлан заана'')
|-
|<span id="S41">S41</span> || Энэ материал шатсан эсвэл дэлбэрсэн тохиолдолд утаагаар нь амьсгалж үл болно
|<span id="S42">S42</span> || Утах эсвэл тоосруулан цацах тохиолдолд зохих респираторыг ашиглана (''тохиромжтойг үйлдвэрлэгч тогтооно'')
|-
|<span id="S43">S43</span> || Галын аюулын үед ...-ийг хэрэглэнэ (''зохих гал унраахунтраах хэрэгслийг үйлдвэрлэгч тусгайлан заана. Галыг унтраахад ус ашиглах нь хориотой бол '''Ус бүү ашигла''' гэж нэмж тэмдэглэнэ'')
|-
|<span id="S45">S45</span> || Осолдсон эсвэл хордсон (бие эвгүйрсэн) тохиолдолд эмчид үзүүлнэ (боломжтой бол бодисийнбодисын шошгыг үзүүлнэ)
|-
|<span id="S46">S46</span> || ЗалигсанЗалгисан тохиолдолд яаралтай эмнэлэгийн тусламж авч бодисийнбодисын шошгыг үзүүлнэ
|-
|<span id="S47">S47</span> || ... °C -ээс дээш хэмд хадгалж үл болно (''үйлдвэрлэгч тусгайлан заана'')
|<span id="S52">S52</span> || Өрөөн дотор их хэмжээний гадаргууд ашилахгүй байхыг зөвлөнө
|-
|<span id="S53">S53</span> || НөлөөлөлөөсНөлөөллөөс болгоомжил - ашиглахаас өмнө тусгайлан заавачилгаазааварчилгаа авна
|-
|<span id="S56">S56</span> || Энэ материал болон түүний сав суулгыг аюултай эсвэл тусгай хог хаягдалынхаягдлын цэгт хаяна
|-
|<span id="S57">S57</span> || Хүрээлэн буй орчныг бохирдуулахаас сэргийлж, зохих хадгалалтыг баримтланабаримтална
|-
|<span id="S59">S59</span> || Дахин ашиглах/дахин боловсруулах мэдээллийн талаар үйлдвэрлэгч/нийлүүлэгч уруурүү хандана
|-
|<span id="S60">S60</span> || Энэ материалыг болон түүний сав суулгыг аюултай хог хаягдалд багтаан устгана
|-
|<span id="S61">S61</span> || Орчин урууруу алдагдахаас хамгаална. Тусгай заавар, аюулгүй ажиллагааны хүснэгийг үзнэ
|-
|<span id="S62">S62</span> || ЗаргисанЗалгисан тохиолдолд бөөлжиж/бөөлжүүлж үл болно: яаралтай эмнэлэгийн тусламж авч бодисийнбодисын шошгыг үзүүлнэ
|-
|<span id="S63">S63</span> || Амьсгалах замаар хордсон тохиолдолд өвчтөнийг цэвэр агаарт гарган тайван байлгана