"АБ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

|<span id="S43">S43</span> || Галын аюулын үед ...-ийг хэрэглэнэ (''зохих гал унраах хэрэгслийг үйлдвэрлэгч тусгайлан заана. Галыг унтраахад ус ашиглах нь хориотой бол '''Ус бүү ашигла''' гэж нэмж тэмдэглэнэ'')
|-
|<span id="S45">S45</span> || Осолдсон эсвэл хордсон (бие эвгүйрсэн) тохиолдолд эмчид үзүүлнэ (боломтойболомжтой бол бодисийн шошгыг үзүүлнэ)
|-
|<span id="S46">S46</span> || Залигсан тохиолдолд яаралтай эмнэлэгийн тусламж авч бодисийн шошгыг үзүүлнэ