"Родриго Дутерте"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Родриго Дутерте нь Филиппин улсын Ерөнхийлөгч юм."
(Хуудас үүсгэв: "Родриго Дутерте нь Филиппин улсын Ерөнхийлөгч юм.")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(Өөрчлөлт алга)