"Хоёртын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

==Арифметик==
 
Нэмэх, хасах, үржих, хуваах гэх арифметик үйлдлүүдийг хэрхэн гүйцэтгэх вэ? Тоонуудыг хооронд нь баганаар нэмж, хасах, үржих, өнцөглөн хуваах яг л 10-тын тооных шиг зарчмаар хийгдэнэ. Ж.нь:
0 + 0 = 0
 
Anonymous user