"VI Паул"-ны өөр хувилбарууд

Tags: Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Ватиканы Нууц Зөвлөгөөний 6 дахь удаагийн хуралдаанаар Жовани Монтини Ромын Папаар сонгогджээ. Кардиналуудын Коллежийн тэргүүн түүнд санал хураалтаар түүнийг сонгогдсныг хэлж, хүлээн зөвшөөрч байгаа эсэхийг асуухад тэр латин хэлээр Accepto, in nomini Dominis (Эзэн нэр алдраар зөвшөөрч байна) гэж хариулжээ.
 
Систиний дуганы яндангаар өглөөний 11цаг 22 минутанд цагаан утаа тавьж сүсэгтнүүдэд шинэ Ромын Пап сонгогдсныгсонгогдсоныг зарласан байна.
{{Залгамжлал
|өмнө =[[XXIII Иохан]]
807

edits