"Шинэ Гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
'''[[Дөрвөн дагалдагчийн бичсэн Сайн Мэдээ|Сайн мэдээний Ариун айлдал]]'''
* [[Матай|МатайМатайн номАриун айлдал]]
* [[Марк|МаркМаркийн номАриун айлдал]]
* [[Лук|ЛукЛукийн номАриун айлдал]]
* [[Иохан|ИоханИоханы номАриун айлдал]]
 
'''Ариун Сүнс ба Шавь нарын үйлс'''
* Үйлс ном
 
'''Гэгээн Паулын захидлууд'''
* Ром
* Филемон
* Еврей (''Бичигчийг Паул гэж үздэггүй'')
 
'''Элч нарын захидлууд'''
* 1 Петр
807

edits