"Түмэн засагт хаан"-ны өөр хувилбарууд

* Мин улстай хийх худалдааг чухалчлан эе найр, цэрэг дайны аргыг хослуулснаар эдийн засгийн байдлын талаар сэргэж эхэлсэн.
* Цахар түмнийг авч зүүнээс барууншлан Шилийн голын орчимд шилжин сууж, төвлөрөх болсон. Энэ нь хожим Цахарын хаан гэж дуудагдахад хүрсэн.
* Төрд үл захирагдах байдлын эсрэг хандаж, цэргийн хүчийг татан төвлөрүүэхийгтөвлөрүүлэхийг чармайх болсон
Түмэн хаан нь засаг цаазыг чангалж, ёс журамыг сайжруулсан тул түүхэнд '''засагт хаан''' гэж түүхэнд алдаршив.
 
Anonymous user