"Католик"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
(Davaadorj.sfs (Яриа) хэрэглэгчийн 482482 засварыг цуцлах)
No edit summary
Итгэж ариун угаал хүлээн авсан байлаа ч онцгой төрлийн гэм нүглээс болоод аврал нь алдагдах боломжтой. Христийн талаар хэзээ ч сонсож байгаагүй нэгэнд ч аврагдах боломж бий гэж католик шашинд итгэж байхад протестант урсгал Христэд итгэж, сайн мэдээнд итгээгүй хүмүүс тамд унана хэмээн үздэг аж. Тэнгэрлэг нигүүлслийн үр дүн нь зөвхөн итгэлээр ирдэг гэж шинэчлэгдсэн чуулганыхан итгэж байх юм.
 
==Шүүмжлэл==
===Сексийн хүчирхийлэл===
{{Гол|Католик сүмийн бэлгийн хүчирхийллийн хэргүүд}}
1990-ээд оноос Католик сүмийн мяндагтнууд болон сүмийн гишүүд [[Насанд хүрээгүйчүүдийн бэлгийн хүчирхийлэл|хүүхдүүд өсвөр насныханд бэлгийн хүчирхийлэл]] үйлддэг хэргүүд дэлхий даяар захиргааны гомдол, эрүүгийн хэрэг, хэвлэл мэдээллийн болон олон нийтийн хэлэлцүүлэгт асуудал болон дэвшүүлэгдэх болжээ. Католик сүм нь ийм хэрэгт холбогдсон этгээдийг өөр сүм рүү шилжүүлэн томилох зэргээр хаацайлдаг, тэдгээр нь шинэ газартаа ижил хэрэг үйлдсэн хэвээр байдаг нь илэрч хүчтэй шүүмжлэлд өртөх болсон.
Энэхүү газар авсан ёс зүйгүй байдлын талаар шалган тогтоох, хэргийн талаар мэдээлэх боломжоор хангах, хохирогчдын эрх ашгийг хамгаалах албан ёсны үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 2013 онд пап Францис энэ байдлыг хүлээн зөвшөөрч<ref>[https://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/10/pope-francis-us-visit-catholic-sex-abuse Католикийн сүмийн урт удаан хүүхэд хүчинддэг хэргүүд нь Ромын Папын АНУ дах аяллыг сүүдэртүүлэв, 2015-12-10, Гардиан сонин]</ref>, Католик сүмийн ялзралтай тэмцэнэ гэдгээ мэдэгдсэн бөгөөд 2014 онд "Насанд хүрээгүйчүүдийг хамгаалах папын зөвлөл"-ийг байгуулсан байна.
 
ШашинийШашны гэмт хэргийн бүртгэлийн www.bishop-accountability.org албанысайтын мэдээгээрмэдээлснээр, зөвхөн АНУ-д л гэхэд 1950-2015 оны хооронд хүчиндэхкатолик сүмийн 6,528 мяндагтан хүчингийн гэмт хэрэгт холбогдсон 6528нь католикбүртгэгдсэн мяндагтнуудбөгөөд бамэдэгдэж 109694буй хохирогчид бүртгэгджээ109,694 эдгээр хохирогсодхохирогч нь бараг бүгд насанд хүрээгүй хүүхдүүд юм. <ref>[http://www.bishop-accountability.org/AtAGlance/data.htm Шашиний гэмт хэргийн бүртгэлийн алба]</ref>
 
==Католик шашиний лам нар хүүхэд хүчинддэг хэргүүд==
Католик шашиний лам нар олон зууны туршид эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг элэг барьж хүчинддэг элдвээр дарамталдаг хэргүүд 1980-аад оноос АНУ-д илээр олон нийтэд яригдах болж зарим том лам нар нь огцорч зарим нь шоронд орох болсон юм. 2013 онд Католик шашиний тэргүүн Ромын Пап Франсис ч энэ байдлийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч шашинийхаа ялзрал гэмт байдалтай тэмцэнэ гэдгээ мэдэгдэж зарим нэг ажлууд хийж эхэлжээ. <ref>[https://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/10/pope-francis-us-visit-catholic-sex-abuse Католикийн сүмийн урт удаан хүүхэд хүчинддэг хэргүүд нь Ромын Папын АНУ дах аяллыг сүүдэртүүлэв, 2015-12-10, Гардиан сонин]</ref>
 
Шашиний гэмт хэргийн бүртгэлийн www.bishop-accountability.org албаны мэдээгээр АНУ-д л гэхэд 1950-2015 оны хооронд хүчиндэх гэмт хэрэгт холбогдсон 6528 католик мяндагтнууд ба 109694 хохирогчид бүртгэгджээ, эдгээр хохирогсод нь бараг бүгд насанд хүрээгүй хүүхдүүд юм. <ref>[http://www.bishop-accountability.org/AtAGlance/data.htm Шашиний гэмт хэргийн бүртгэлийн алба]</ref>
 
==Эшлэл==
{{reflist}}
 
 
[[Ангилал:Христ Итгэл]]