"Төрсний гэрчилгээ"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
[[File:Төрсний гэрчилгээний нүүр.png|thumb|Төрсний гэрчилгээний гадна нүүр]]
[[File:Төрсний гэрчилгээ.png|thumb|Төрсний гэрчилгээ]]
'''Төрсний гэрчилгээ''' нь хүний [[төрөлт]]ийг нэр, хүйс, төрсөн газар, төрсөн өдөртэй нь тодорхойлсон албаны тодорхойлолт юм. Үүнээс гадна гэрчилгээ олгох үеийн [[Эцэг, эх|хуулийн эцэг, эх]] ийг (заавал [[Цусан төрөл|төрсөн эцэг, эх]] байх албагүй, жишээ нь өргөмөл хүүхэд байж болох учир) бүртгэнэ. Төрсний гэрчилгээг ихэнх улс оронд тухайн суурингийн иргэний бүртгэлийн газраас олгодог.
 
Шинээр төрсөн хүүхдийг эцэг, эх нь оршин суугаа газрынxаа, эсвэл хүүхдийн өөрийнх нь төрсөн газрын (сум, дүүргийн, улсын) иргэний бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэх ёстой ба төв суурин газарт 15, хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, багт 30 хоногийн дотор багтан бүртгүүлэх шаардлагатай.<ref>[http://www.burtgel.mn/service/index.php/civil/civil-new Бүртгэл.мн:] ''Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх'', хандсан 2016-09-15</ref>