"Төрсний гэрчилгээ"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "thumb|Төрсний гэрчилгээний гадна нүүр File:Төрсний гэрчилгэ...")
 
[[File:Төрсний гэрчилгээний нүүр.png|thumb|Төрсний гэрчилгээний гадна нүүр]]
[[File:Төрсний гэрчилгээ.png|thumb|Төрсний гэрчилгээ]]
'''Төрсний гэрчилгээ''' нь хүний [[төрөлт]]ийг нэр, хүйс, төрсөн газар, төрсөн өдөртэй нь тодорхойлсон албаны тодорхойлолт юм. Үүнээс гадна гэрчилгээ олгох үеийн [[Эцэг, эх|хуулийн эцэг, эх]] ийг (заавал [[Цусан төрөл|төрсөн эцэг, эх]] байх албагүй, жишээ нь өргөмөл хүүхэд байж болох учир) бүртгэнэ. Төрсний гэрчилгээг ихэнх улс оронд тухайн суурингийн иргэний бүртгэлийн газраас олгодог.
 
{{stub}}