"Шинэ Гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
[[Файл:Codex sinaticus.jpg|thumb|right]]
[[Библи|Ариун Библийн]] дэд хэсэг болох Шинэ Гэрээ нь МЭ 50-96 оны хооронд бичигдсэн. Нийт 27 номоос бүрдэх бөгөөд янз бүрийн мэргэжилтэй, [[Христ|Христэд]] итгэгчид, болон түүний дагалдагчшавь гээднар нийт 8 хүн бичсэн. Шинэ Гэрээ нь [[Хуучин Гэрээ|Хуучин Гэрээг]] бодвол маш богино хугацаанд бичигдсэн ба ойролцоогоор нэг зууны дотор бэлэнбүх болсонном байна. Шинэ Гэрээний номууд нь бичигчийнхээ нэрээр нэрлэгддэг. Номуудын агуулгаар нь жагсаавал:
 
'''[[Дөрвөн дагалдагчийн бичсэн Сайн Мэдээ|Сайн мэдээний дөрвөнАриун номайлдал]]'''
* [[Матай|Матай ном]]
* [[Марк|Марк ном]]
* [[Лук|Лук ном]]
* [[Иохан|Иохан ном]]
'''ЭлчАриун нарСүнс ба АриунШавь Сүнснийнарын үйлс'''
* Үйлс ном
'''Элч Паулын захидлууд'''
* 3 Иохан ном
* Иуда ном
'''Апокалипс буюу Илчлэлт'''
* Илчлэлт ном зэрэг болно.
Шинэ Гэрээний агуулгыг хам сэдвээр нь авч үзвэл Христийн амьдрал болон Үйлчлэл, Үхэл ба Амилалт, Элч нарын Сайн мэдээний тунхаглал, болон хэрхэн Христэч зан байдал дотор төлөвших, Чуулганыгсүмийг хэрхэн удирдах, бусадтай хэрхэн харилцах, гэр бүл, гэрлэлт зэргийг өгүүлдэг.
 
== Мөн үзэх ==
807

edits