"АБ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

|<span id="S45">S45</span> || Осолдсон эсвэл хордсон (бие эвгүйрсэн) тохиолдолд эмчид үзүүлнэ (боломтой бол бодисийн шошгыг үзүүлнэ)
|-
|<span id="S46">S46</span> || АмьсгалсанЗалигсан тохиолдолд яаралтай эмнэлэгийн тусламж авч бодисийн шошгыг үзүүлнэ
|-
|<span id="S47">S47</span> || ... °C -ээс дээш хэмд хадгалж үл болно (''үйлдвэрлэгч тусгайлан заана'')
|<span id="S52">S52</span> || Өрөөн дотор их хэмжээний гадаргууд ашилахгүй байхыг зөвлөнө
|-
|<span id="S53">S53</span> || AvoidНөлөөлөлөөс exposureболгоомжил - obtainашиглахаас specialөмнө instructionsтусгайлан beforeзаавачилгаа useавна
|-
|<span id="S56">S56</span> || DisposeЭнэ ofматериал thisболон materialтүүний andсав itsсуулгыг containerаюултай atэсвэл hazardousтусгай orхог specialхаягдалын wasteцэгт collection pointхаяна
|-
|<span id="S57">S57</span> || UseХүрээлэн appropriateбуй containmentорчныг toбохирдуулахаас avoidсэргийлж environmentalзохих contaminationхадгалалтыг баримтлана
|-
|<span id="S59">S59</span> || Дахин ашиглах/дахин боловсруулах мэдээллийн талаар үйлдвэрлэгч/нийлүүлэгч уруу хандана
|<span id="S59">S59</span> || Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling
|-
|<span id="S60">S60</span> || ThisЭнэ materialматериалыг andболон itsтүүний containerсав mustсуулгыг beаюултай disposedхог ofхаягдалд asбагтаан hazardous wasteустгана
|-
|<span id="S61">S61</span> || Орчин уруу алдагдахаас хамгаална. Тусгай заавар, аюулгүй ажиллагааны хүснэгийг үзнэ
|-
|<span id="S62">S62</span> || Заргисан тохиолдолд бөөлжиж/бөөлжүүлж үл болно: яаралтай эмнэлэгийн тусламж авч бодисийн шошгыг үзүүлнэ
|<span id="S62">S62</span> || If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label where possible
|-
|<span id="S63">S63</span> || InАмьсгалах caseзамаар ofхордсон accidentтохиолдолд byөвчтөнийг inhalation:цэвэр removeагаарт casualtyгарган toтайван fresh air and keep at restбайлгана
|-
|<span id="S64">S64</span> || IfЗалгисан swallowed,тохиолдолд rinseамаа/амыг mouthусаар with waterзайлна (only ifзөвхөн theөвчтөн personөөрийн isухаантай consciousтохиолдолд)
|-
|<span id="(S1/2)">(S1/2)</span> || Цоожтой, хүүхэд хүрэх боломжгүй газар хадгална
|-
|<span id="S3/7">S3/7</span> || KeepСавыг containerсайтар tightlyтаглан closedсэрүүн inгазар a cool placeхадгална
|-
|<span id="S3/7/9">S3/7/9</span> || KeepСавыг containerсайтар tightlyтаглан closedсэрүүн, inсайн a cool,агааржуулалтай well-ventilatedгазар placeхалгална
|-
|<span id="S3/9/14">S3/9/14</span> || Keep in a cool, well-ventilated place away from ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')