"АБ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

|<span id="S16">S16</span> || Галын эх үүсвэрээс хол хадгална - Тамхи татахыг хориглоно
|-
|<span id="S17">S17</span> || ШамамхайШатамхай материалуудаас хол хадгална
|-
|<span id="S18">S18</span> || Савтай харьцах болон нээхдээ болгомжтой байна
|<span id="S22">S22</span> || Тоосоор нь амьсгалхыг хориглоно
|-
|<span id="S23">S23</span> || Хий/утаа/уур/манангаар амьсгалж болохгүйүл болохно (''үйлдвэрлэгч тусгайлан заана'')
|-
|<span id="S24">S24</span> || Арьсанд хүргэхээс болгоомжлоно
|<span id="S33">S33</span> || Статик цэнэгээс хамгаална
|-
|<span id="S35">S35</span> || Энэ материалыг болон түүний сав суулгыг аюулгүй байдлаар усганаустгана
|-
|<span id="S36">S36</span> || Зохих хамгаалалтын хувцас хэрэглэнэ
|<span id="S41">S41</span> || Энэ материал шатсан эсвэл дэлбэрсэн тохиолдолд утаагаар нь амьсгалж үл болно
|-
|<span id="S42">S42</span> || Утах эсвэл тоосруулан цацах тохиолдолд зохих хошуувчийгреспираторыг ашиглана (''тохиромжтойг үйлдвэрлэгч тогтооно'')
|-
|<span id="S43">S43</span> || Галын аюулын үед ...-ийг хэрэглэнэ (''зохих гал унраах хэрэгслийг үйлдвэрлэгч тусгайлан заана. Галыг унтраахад ус ашиглах нь хориотой бол '''Ус бүү ашигла''' гэж нэмж тэмдэглэнэ'')
|-
|<span id="S45">S45</span> || Осолдсон эсвэл хордсон (бие эвгүйрсэн) тохиолдолд эмчид үзүүлнэ (боломтой бол бодисийн шошгыг үзүүлнэ)
|<span id="S47">S47</span> || ... °C -ээс дээш хэмд хадгалж үл болно (''үйлдвэрлэгч тусгайлан заана'')
|-
|<span id="S48">S48</span> || Keep wet with ... -ээр норгож хадгална (''appropriate material to beзохих specifiedматериалуудын byнэрсийг theүйлдвэрлэгч manufacturerтогтооно''))
|-
|<span id="S59">S49</span> || KeepЗөвхөн onlyөөрийнх inнь theсаванд original containerхадгална
|-
|<span id="S50">S50</span> || Do... not-тэй mixхольж withүл ...болно (''to beзохицохгүй specifiedматериалуудын byнэрсийг theүйлдвэрлэгч manufacturerтогтооно'')
|-
|<span id="S51">S51</span> || UseАгааржуулалт onlyсайтай inорчинд well-ventilated areasашиглана
|-
|<span id="S52">S52</span> || NotӨрөөн recommendedдотор forих interiorхэмжээний useгадаргууд onашилахгүй largeбайхыг surfaceзөвлөнө areas
|-
|<span id="S53">S53</span> || Avoid exposure - obtain special instructions before use