"АБ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

|<span id="S11">S11</span> || ''тогтоогоогүй''
|-
|<span id="S12">S12</span> || DoСавыг notбитүү keepхадгалахыг the container sealedхориглоно
|-
|<span id="S13">S13</span> || Хүнсний зүйл болон малын тэжээлээс хол хадгална
|-
|<span id="S14">S14</span> || Keep away from ... -ээс хол байлгана (''incompatible materials to beзохицохгүй indicatedматериалуудын byнэрсийг theүйлдвэрлэгч manufacturerтогтооно'')
|-
|<span id="S15">S15</span> || Халалтаас хамгаалж хадгална
|-
|<span id="S16">S16</span> || Галын эх үүсвэрээс хол хадгална - Тамхи татахынтатахыг хориглоно
|-
|<span id="S17">S17</span> || KeepШамамхай awayматериалуудаас fromхол combustible materialхадгална
|-
|<span id="S18">S18</span> || HandleСавтай andхарьцах openболон containerнээхдээ withболгомжтой careбайна
|-
|<span id="S20">S20</span> || WhenАшиглаж usingбайх doүедээ notюм eatидэж orуухыг drinkхориглоно
|-
|<span id="S21">S21</span> || WhenАшиглаж usingбайх doүедээ notтамхи smokeтатахыг хориглоно
|-
|<span id="S22">S22</span> || DoТоосоор notнь breatheамьсгалхыг dustхориглоно
|-
|<span id="S23">S23</span> || Хий/утаа/уур/манангаар амьсгалж болохгүй (''үйлдвэрлэгч тусгайлан заана'')
|-
|<span id="S24">S24</span> || AvoidАрьсанд contactхүргэхээс with skinболгоомжлоно
|-
|<span id="S25">S25</span> || AvoidНүдэнд contactорохоос with eyesболгоомжлоно
|-
|<span id="S26">S26</span> || Нүдэнд орсон тохиолдолд их хэмжээний усаар угааж, эмнэлэгт хандана
|-
|<span id="S27">S27</span> || TakeБохирдсон offхувцасыг immediatelyнэн allдаруй contaminated clothingтайлна
|-
|<span id="S28">S28</span> || AfterАрьсанд contactхүрсэн withтохиолдолд skin,их wash immediately with plenty ofхэмжээний ... -ээр угаана (''to be specified byүйлдвэрлэгч theтусгайлан manufacturerзаана'')
|-
|<span id="S29">S29</span> || DoАриутгах notтатуурга emptyуруу intoхаяж drainsүл болно
|-
|<span id="S30">S30</span> || Ус нэмж үл болно
|-
|<span id="S33">S33</span> || TakeСтатик precautionaryцэнэгээс measures against static dischargesхамгаална
|-
|<span id="S35">S35</span> || ThisЭнэ materialматериалыг andболон itsтүүний containerсав mustсуулгыг beаюулгүй disposedбайдлаар of in a safe wayусгана
|-
|<span id="S36">S36</span> || Зохих хамгаалалтын хувцас хэрэглэнэ
|<span id="S39">S39</span> || Нүдний/нүүрний хамгаалалт хэрэглэнэ
|-
|<span id="S40">S40</span> || ToЭнэ cleanматериалаар theбохирдсон floorшал andболон allбусад objects contaminated by this material useзүйлүүдийг ... -ээр цэвэрлэнэ (''to be specified byүйлдвэрлэгч theтусгайлан manufacturerзаана'')
|-
|<span id="S41">S41</span> || InЭнэ caseматериал ofшатсан fireэсвэл and/orдэлбэрсэн explosionтохиолдолд doутаагаар notнь breatheамьсгалж fumesүл болно
|-
|<span id="S42">S42</span> || Утах эсвэл тоосруулан цацах тохиолдолд зохих хошуувчийг ашиглана (''тохиромжтойг үйлдвэрлэгч тогтооно'')
|<span id="S42">S42</span> || During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (''appropriate wording to be specified by the manufacturer'')
|-
|<span id="S43">S43</span> || Галын аюулын үед ...-ийг хэрэглэнэ (''зохих гал унраах хэрэгслийг үйлдвэрлэгч тусгайлан заана. Галыг унтраахад ус ашиглах нь хориотой бол '''Ус бүү ашигла''' гэж тэмдэглэнэ'')
|<span id="S43">S43</span> || In case of fire use ... (''indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases the risk add - '''Never use water''''')
|-
|<span id="S45">S45</span> || Осолдсон эсвэл хордсон (бие эвгүйрсэн) тохиолдолд эмчид үзүүлнэ (боломтой бол бодисийн шошгыг үзүүлнэ)
|-
|<span id="S46">S46</span> || IfАмьсгалсан swallowed,тохиолдолд seekяаралтай medicalэмнэлэгийн adviceтусламж immediatelyавч andбодисийн showшошгыг this container or labelүзүүлнэ
|-
|<span id="S47">S47</span> || Keep at temperature not exceeding ... °C -ээс дээш хэмд хадгалж үл болно (''to be specified byүйлдвэрлэгч theтусгайлан manufacturerзаана'')
|-
|<span id="S48">S48</span> || Keep wet with ... (''appropriate material to be specified by the manufacturer'')