"I Иохан Паул"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "I Иоанн Павел нь Ромын католик шашны тэргүүн, Гэгээн Ширээт Улсын дээд эрх баригч байв."
(Хуудас үүсгэв: "I Иоанн Павел нь Ромын католик шашны тэргүүн, Гэгээн Ширээт Улсын дээд эрх баригч байв.")
(Өөрчлөлт алга)
807

edits