"Улс төрч"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Улс төрч нь нийгмийн шинжлэх ухааны мэргэжил юм."
(Хуудас үүсгэв: "Улс төрч нь нийгмийн шинжлэх ухааны мэргэжил юм.")
(Өөрчлөлт алга)
807

edits