"Хиагтын гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

Оросын талын тавьсан зорилго хэрэгжсэн байдал нь:
:1. Хиагтын хэлэлцээрийн эхний үеэр Хаант Орос улс Монгол улстай мөнгө зээлдүүлэх, буу зэвсгийн, төмөр зам байгуулах, цахилгаан мэдээний тухай 4 зүйлийн гэрээ байгуулсан нь Монголд олж авсан улс төр, эдийн засгийн байр сууриа бататгасан явдал байсан.
:2. Ар Монголд Хятадын СюзернитетСувернитет эрхийг ёс төдий тогтоож өөрийн холбоотон болох Англи, Франц улсуудын хилийн талаар байр суурьтай сөргөлдөхгүй байхыг хичээж байсан.
 
== Гэрээ байгуулах үйл явц ==
Anonymous user