"Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль"-ны өөр хувилбарууд

203.91.115.37 (Яриа) хэрэглэгчийн 467628 засварыг цуцлах
(203.91.115.37 (Яриа) хэрэглэгчийн 467628 засварыг цуцлах)
[[Ангилал:Хөвсгөл аймаг]]
[[Ангилал:Монгол Улсын дунд сургуулиуд]]
МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛЫН ГАВЬЯАТ ЗҮТГЭЛТЭН ЖАМЦЫН БАДРААГИЙН НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ “ДЭЛГЭРМӨРӨН”ЦОГЦОЛБОРСУРГУУЛЬ БАЙГУУЛЛАГДСАН ШИЙДВЭР ОГНОО : 1923 он НИЙТ ТӨГСӨГЧДИЙН ТОО: СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО: 2362 сурагч БИДНИЙ БҮТЭЭСЭН ТҮҮХ: / үечлэлээр маш товч бичнэ, анхдагчид орно / Сүхийнтэнхим. (1923-1925) 1922 оны 9 дүгээрсардхуралдсанМонголардынзасгийнгазрын 43 дугаархуралдаанаарЗасагтханаймгийнАхайбэйсЦэдэндоржийнхошуунднэгбагш, арваадсурагчийноронтоотойбагасургуулийгороннутгийнтөсвөөрнээнбайгуулахааршийдвэрлэжээ. Энэшийдвэрийгтусхошууныардолонтуйлынбаяртайгаархүлээнавчугсургуулийгбайгуулахажлыгдэмжжээ. Гэвчэрхямбаасаяханалдсанхошуутамгынмяндагтушаалтнууд, Ардынзасгийнгазрынэнэшийдвэрийгөнгөндээрээхүлээнавсандүрэсгэж, багасургуульбайгуулахажлыгудаашруулж, хошууныхөрөнгөмөхөс, багшлахэрдэмчадалтайхүнбайхгүйнэрийдлээршалтаглансаатуулсаар 1923 онынамрыгхүргэжээ. 1923 онынамаругсургуулийгхүрээнээснилээдзайтайСүхийнголынадагт1 багш, 15 сурагчтайбайгуулжгалголомтообадраажээ. Сургуулийгбайгуулах, эдийнзасгийнхувьдтөвхнөхөдАхайбэйсЦэдэндоржийнхувийноролцооихбайсныгзориудтэмдэглэнхэлэхийгхүсчбайна.ЭнэтухайанхнысурагчийннэгЛ.Рагчаагуайамьдсэрүүнбайхдаа“АхайбэйсЦэдэндоржболманайхамаатанхүнбайсан, биднийгөөрийнбиеэртэнхимдхүргэж, хувиасаагурвангэрбарьжхичээллүүлсэн”гээданхбайгуулагдсангазрыгтодорхойдүрслэнзаажөгсөнюм. СургуулийнзахирлыналбыгхашижбайхдаабиРагчаагуайтайөөрийнбиеэруулзанэнэхүүяриагтэмдэглэнавсанбилээ.ХожимИ.Бямбаабагш“Сүхийнтэнхим”-ийнбуйрыгзаахадтэрхоёрбуурлыняриаягтохирчбайв.Энэбагасургуульардолноо 1925 онхүртэлСүхийнтэнхимнэртэйалдаршжээ.Сүхийнтэнхмйинанхныбагш, эрхлэгчньхуучинзасагтханаймгийнАхайбэйсийнхошууныбаруунАсгатынхүрээндламбайгаад, хошуунытамгынгазариржалбахаажбайсанбайсанмээрэнДамдингэгчбайв. 1933 ондбага, 1937 онд 7 жилийн, 1946 онд 10 жилийнсургуульболж, 2015 ондбүрэн дунд боловсролын 67, суурьболовсролын 73 дахьтөгсөлтөө хийжээ.  1996 ондМонголулсын“Тэргүүнийсургууль”цолхүртсэн.  2000оноос“Дэлгэрмөрөн”цогцолборболсон.  2007 оныМонголУлсын“ТОП”сургууль  2014 онд Математик, байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургууль БИДНИЙ БҮТЭЭСЭН ҮНЭТ ЗҮЙЛ: /Өөрсдийн оюуны бүтээл болгон гаргаж олон нийтэд хүргэж хэрэгжүүлсэн ажил, сургалтын шилдэг арга технологи, тогтвортой хөгжлийг хадгалж буй удирдлагын арга барил г.м/ 1. Хөдөлмөрийн өргөтгөсөн сургалт 2. Ж. Нямжав гавьяатын туршлага, арга зүй г.м БИДНИЙ АМЖИЛТ: / Ажлын , багшийн , шавийн / 8аангийнсурагчБ.Зоригтбаатар, 11бангийнсурагчБ.Цэнд-Аюушньулсынматематикийн 44-ролимпиадаасхүрэлмедальхүртсэн, “Монголынсайханбичигтэн”-2009 улсынуралдаанд 11еангийнсурагчХонгорзул, Отгонтуяанартэргүүндэдбайртшалгарчөргөмжлөл, МУИС, МУБИС,-дсургуульдсуралцахурилгааршагнагдсан. “ Өдрийнсонин”-ынэрэмжитулсынэчнээолимпиадад 2бангийнсурагчБ.Нандинэрдэнэlllбайрэзэлжхүрэлмедальхүртсэн., 11бангийнсурагчЭрхэмбаяроюунычадварынlQолимпиададlllбайртшалгарчхүрэлмедальавсан. 11бангийнсурагчС.Хангал, Бат-ОргилнармэдээлэлзүйнулсынолимпиададдэдбайртшалгарчмөнгөнмедальхүртсэнбаС.ХангалОлонулсынмэдээлэлзүйнолимпиадаасхүрэлмедальавсан. 11бангийнсурагчЛхагважаргал, Энхзориг,Ханжаргалнар “Залуузохионбүтээгч” –дийнулсынуралдаандlllбайрэзэлжхүрэлмедальавчээ. 11-рангийнсурагчМягмардорж “Залуузохионбүтээгч” –дийнулсынуралдаандоролцожlllбайрэзэлжхүрэлмедалийнэзэнболсон. Багшнарынтухайд: “Мультимедиапрограммхангамжийгсургалтандхэрэглэхнь” улсынуралдаандтехнологийнбагшЦ.Зоригт, физикийнбагшЖ.Отгонбаатарнартэргүүнбайрэзэлжалтанмедальхүртсэн. ОюунычадварынlQбүтээлийнуралдаандАШС-ынбагшМ.Алтанцэцэг, Б.Батхишигнараймагт l байр, С.Пүрэвсүрэнllбайрэзэлжалтмөнгөнмедальавсан.БагшМ.Алтанцэцэгулсадшагналтбайрэзэлжээ.МонголхэлбичгийнангинийтийнолимпиададАШС-ынбагшЛ.Цэрэнхорлоо, Ц.Долгоржав, Ц.Мааньгүмбэн, Д.Мөнхцэцэг, П.Гэрэлзулнарынангиудаймагттэргүүн, дэд, гутгаарбайртшалгарчбайв. ТөрөлжсөнхичээлүүдийнолимпиададматематикийнбагшБ.Гантулга, Б.Ганбилэг, Г.Адьяахүү, П.Сүхбат, Доржзовд, , түүхнийгмийнбагшБ.Дэлгэржаргал, Б.Оюунчимэг, монголхэлнийбагшГ.Цэдэндамба, Ц.Пагмажав, физикийнбагшЖ.Туяа, мэдээлэлзүйнбагшБ.Ганболд , техниктехнологийнбагшБ.Лхагвасүрэн,Б.Оюунцэцэг,Ц.Зоригт, ГадаадхэлнийбагшМ.Пагма, Ч.Дарьдулам, Р.Ариунаа, Г.Энхцэцэг, Л.Хажидмаанараймагттэргүүнбайрэзэлжбайсан. ТехниктехнологийнбагшБ.Лхагвасүрэн, техникзагварынулсынолимпиададтэргүүнбайрэзэлжээ.Техникзагварынулсынолимпиадад 10вангийнсурагчБ.Баттулга, 9бангийнсурагчД.Лхагвасүрэннармөнгөнмедаль, 11бангийнсурагчБ.Дэмчигусанзагвараармөнгөнмедаль, 10бангийнсурагчМягмар-Эрдэнэ, Адьяасүрэнпуужинпланераар 2, 3-рбайрэзэлжтмөнгөнхүрэлмедальхүртжээ. ОлонулсынматематикийнКенгеруолимпиадад 11бангийнсурагчД.Эрхэмбаяр, Б.Батзориг, 10гангийнсурагчГ.Саруулнаралт, мөнгөнмедальавчээ.10гангийнсурагчД.ЗимахүндийнөргөлтийнАзитивиийнаваргаболжхөнгөнатлетикийнулсынаваргашалгаруулахтэмцээнийалт, мөнгөнмедальхүртжээ. БИДНИЙ БАХАРХАЛ / Онцгой үйл явдал, онцлох удирдлага, онцлох шавь, онцлох алдартнууд 10 хүн / Хөдөлмөрийнбаатрууд: Д.Базар Ү.Аварзэд Б.ЧимэдТ.ДашцэдэнД.Пүрэвдаш МонголУлсынАрдынбагш Д.Базар Б.Чимэд Төрийншагналтнууд Д.ДандийД.Нямсүрэн Ч.БатжаргалЭ.СандуйжавХ.ТумбааД.Пүрэвдаш МонголУлсынГавьяатбагш С.БавууД.БатсуурьТ.ДашцэдэнЖ.НямжавН.ТөмөрбаатарХ.ГэндарамТ.ДоржжүгдэрЯ.ДолгоржавБ.СодномдоржЖ.ДаваадуламЧ.БилигсайханБ.ЛааганП.ЛхагвасүрэнУ.ДаваанямЦ.МааньгүмбэнШ.ХашбатЗ.Чулуунбаатар Шинжлэхухааныгавьяатажилтан О.ПүрэвБ.Даш-ЁндонЛ.ХүрэлбаатарД.Дандий АкадемичТ.Сэнгэдорж СоёлынгавьяатзүтгэлтэнЖ.Бадраа Ч.ДагвадоржД.Давааням Ц.НямжавН.Дугарсүрэн Л.Чойжилсүрэн УрлагийнгавьяатзүтгэлтэнГ.БаасанжавН.Ганхуяг Гавьяатжүжигчин Г.ӨлзийсайханС.Сосор ГавьяатэмчБ.ДамдиндоржД.НямсүрэнП.Молом Ш.ДоржжадамбаЛ.ДамдинсүрэнД.Шаравдорж ХолбооныгавьяатажилтанД.Гарам-Очир Аж үйлдвэрийнгавьяатажилтан Ө.Тогоо Б.Ёндонжамц Л.СүхбаатарО.Зоригт ГавьяатэдийнзасагчБ.ВанчинбалбарГ.Цагаач БайгальорчныгавьяатажилтанЯ.ШаравдоржЛ.Мягмар ҮйлчилгээнийгавьяатажилтанЗ.МяхлаашЦ.ТөмөрБ.Моюу Нисэхийнгавьяаттехникч Ч.Цэрэндорж ГавьяатнисгэгчР.Бат-Эрдэнэ МалынгавьяатэмчЦ.Ядмаа ГавьяаттамирчинБ.БатдэмбэрэлС.Хүрэлбаатар БуриадулсынгавьяатзүтгэлтэнБ.Батхүү
6,090

edits