"Зунгааралт"-ны өөр хувилбарууд

==Нюьтоны ба Нюьтоны бус шингэнүүд==
[[File:Viscous_regimes_chart.png|thumb|320px|Материал бүрийн шугамын налуу, зунгааралт нь өөр өөр байна.]]
[[File:Viscous regimes chart.png|thumb|Материал бүрийн шугамын налуу, зунгааралт нь өөр өөр байна.]]
Зунгааралтын тухай Ньютоны хууль нь [[Тогтсон тэгшитгэл|тогтоосон тэгшитгэл]] юм ([[Гукийн хууль]], [[Фикийн хууль]], [[Омын хууль]] гэх мэттэй адил). Өөрөөр хэлбэл энэ нь байгалийн хууль биш боловч маш ойролцоолсон байдлаар материалын шинж чанарыг илэрхийлж чадна.