"Библийн монгол орчуулга"-ны өөр хувилбарууд

 
=== 1990 оноос хойших орчуулгууд ===
Ардчилал, өөрчлөлт шинэчлэлтийн үед ХристИтгэл монголд дахин нэвтрэхэд Монгол Библи ч цуг орж ирсэн юм. Үүний хамгийн сонгодог нь Жон Гиббенсийн Шинэ Гэрээний орчуулга болно. Монголын Христэд итгэгчдийн дунд "Нартай Шинэ Гэрээ" гэдгээрээ танил болсон уг орчуулга нь 19721971-1990 оны үед орчуулагдаж 1990 онд ХонКонгд хэвлэгдсэн юм. Энгийн өгүүлбэрээр орчуулсан Библи учраас уншихад ойлгомжтой боловч хэт тайлбарласан тул мөргөл, хүндэтгэлийн үеэр хэрэглэх нь зохимжгүй байсан аж.  
 
Үүний дараа Япон улсын Христэд итгэгч Акихидэ Китамүра нь 1998 онд Шинэ Гэрээг орчуулан Япон улсад хэвлүүлсэн бөгөөд өдгөө хэрэглэгдэж байгаа орчуулга болно.
 
Харин Монголын Христэд итгэгчдын дунд түгээмэл хэрэглэдэг Библийн орчуулга нь 1993 оноос одоог хүртэл хянан засварлагдан орчуулагдаж байгаа [[Монголын Библийн Орчуулгын Хороо]], Ариун Бичээс Библийн Нийгэмлэгээс гаргасан АББН 2004 гэдэг орчуулга болно. Шинэ Гэрээ болон Хуучин гэрээг бүхэлд нь орчуулсан уг орчуулга нь Библийн англи орчуулгаас орчуулсан бөгөөд өдгөө хүртэл хүртээмжтэйгээр хэрэглэгдэж байна.
 
Монголын Библийн Нийгэмлэгээс Монголын олон арвин итгэгчид зориулан орчуулсан нэгэн орчуулга 2015 онд хэвлэгдсэн шинэчилсэн, бүрэн орчуулгатай "Нартай" Библи билээ. Уг орчуулга нь дээр дурдсан Жон Гиббенсээр удирдуулсан орчуулгын хамт олны ачаар 1971 оноос 2015 оныг хүртэл хийгдсэн нөр их хөдөлмөрийн үр дүн билээ. Уг орчуулгын давуу тал нь Герег, Араам, Еврей хэл дээрх библийн тескттэй уялдуулан орчуулсан нь бусад Библийн орчуулгуудаас шинэлэг болсон юм.
 
==== Монгол угсааны бусад улсад ====
756

edits