"Библийн монгол орчуулга"-ны өөр хувилбарууд

''Кирил хөрвүүлэг''
|Бурхан ертөнцийг хайрлаад цорын ганц Хүүгээ өгсөн, ийнхүү Түүнийг итгэгч бүхэн мөхөхгүй, харин мөнх амьтай байх боллоо.
|-
| style="text-align:center;"|Жон Гиббенс, Монголын Библийн Нийгэмлэг, 2015
|Яагаад гэвэл, Ертөнцийн Эзэн хүн төрөлхтнийг тийм их хайрласандаа л цорын ганц хүүгээ өгсөн билээ. Тийнхүү түүнд итгэсэн хүн мөнхийн зовлонд орохгүй бөгөөд харин мөнхийн амьдралтай болно.
|-
| style="text-align:center;"|Халимаг-Монгол орчуулга IBT, 2002
756

edits