"Монгол Улсын Зэвсэгт хүчин"-ны өөр хувилбарууд

202.9.41.218 (Яриа) хэрэглэгчийн 458950 засварыг цуцлах
(202.9.41.218 (Яриа) хэрэглэгчийн 458950 засварыг цуцлах)
|насанд_хүрч_буй=30,829
|алба_хаах_насанд_хүрч_буй=29,648
|цэргийн_жинхэнэ_алба_хаагч=3010,000 орчим (2014)
<!-- Financial -->
|хэмжээ=300200 тэрбум төгрөг (2015)
|ДНБ-нд_эзлэх_хувь=1.1%
<!-- Industrial -->
202

edits