"Доод Новгород"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
|nickname =
|motto =
|image_skyline = Collage-of-Nizhny -Novgorod Montage-(2014).jpgpng
|imagesize =
|image_caption =
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт_гүйцэтгэл1 = 200 м
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт2 = Хүн ам
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт_гүйцэтгэл2 = 20122015 онд {{increase}}1,254267,592760 хүн
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт3 =
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт_гүйцэтгэл3 =