"Төхөөрөмж"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
Төхөөрөмж нь үндсэндээ эд ангийн нийлбэрээс бүтнэ. Мөн ганц хан эд хэсгийн бүлэг ч байж болох ба эдгээр нь хоорондоо тодорхой харилцаа байхгүй төхөөрөмжийн бүрдэл ч бас байна. Үүний жишээнд [[компьютер]] орох ба энэ нь тус тусдаа ажиллагаа бүхий хоорондоо харилцаатай [[Компьютерийн дагалдах төхөөрөмж|эд хэсгүүдийг]] нь мөн л төхөөрөмж гэж нэрлэдэг.
 
матери
Техникт төхөөрөмжийг ихэвчлэн [[дохио|дохио боловсруулагч]] буюу мэдээлэл боловсруулагч системийг нэрлэдэг.<ref>J. Lienig, H. Brümmer: ''Elektronische Gerätetechnik -- Grundlagen für das Entwickeln elektronischer Baugruppen und Geräte''. Berlin: Springer Vieweg, 2014, S. 33.</ref> Харин [[машин]]ыг төхөөрөмжтэй харьцуулбал ихэвчлэн [[энерги]] эсвэл [[Матери|бодисыг боловсруулах]] систем гэж тодорхойлдог. Процесс техникт бодисыг боловсруулах системийг [[Аппарат (процесс техник)|аппарат]] гэх нэр томъёололыг ашиглана.