"Аравтын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

гэсэн томъёогоор олдох юм. Ж.нь 11010<sub>2</sub> гэсэн 2-тын тоог үзье. Дээрх томъёог хэрэглэхэд 26<sub>10</sub> гэж гарна.
 
Эсрэгээр, эерэг бүхэл 10-тын тоог бусад тооллын систем рүү яаж шилжүүлэх вэ гэдгийг үзье үзэж чадахгүй бол чацага царайлаад суужий. X гэсэн 10-тын тоог p суурьтай тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ дараах алгоритмыг баримтлана. Энэ алгоритмыг (''from10a'') алгоритм гэе.
 
1. X-ийг p-д хувааж, ноогдвор q, үлдэгдэл a-г олно.
Anonymous user