"Хүний хөгжлийн илтгэцүүр"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
|}]]
 
'''Хүний хөгжлийн итгэлцүүрилтгэцүүр''' ('''ХХИ''') буюу '''Хүний хөгжлийн индекс''' гэдэг нь [[Хүний хөгжил|Хүний хөгжлийн]] түвшингээртүвшнээр нь улс орнуудыг дээд (Англи хэлээр ''very high''), дээгүүр (''high''), дундаж (''medium''), доогуур (''low'') хэмээн зэрэглэхэд ашиглагддаг, холимог статистик хэмжигдэхүүн юм.
 
ХХИ-ээр нь дэлхийн улс орнууд дахьорнуудыг хүний амьдралын дундаж наслалт, бичиг үсэг тайлагдалт, боловсролын түвшин, амьдралын хэм хэмжээ зэргээр харьцуулж үнэлдэг болохоор энэ нь хүний сайн сайхан байдал, хөгжлийн тоон хэмжигдэхүүн болдог. Мөн түүнчлэн ХХИ-г хот, тосгон, муж гэх зэрэг орон нутгийн түвшнүүдэд хэмждэг.
 
== Хэмжүүр ба тооцоолол ==
* Урт удаан үргэлжлэх, эрүүл саруул амьдрал: Амьдралын наслалтын магадлал
* Мэдлэгийн хүртээмж: Суралцах дундаж жил, суралцах магадлалт жил
* АмжиргааныАмьжиргааны хэм хэмжээний төлөв: Нэг хүнд оногдох [[Үндэсний нийт орлого|ҮНО]] ([[Худалдан авах чадвар|ХАЧ]]-аар тэгшитгэсэн).
 
хүний хөгжил гэдэг нь