"Ганьсу нутгийн син жун шу шэн"-ны өөр хувилбарууд