"Юань улсын засаг захиргааны тогтолцоо"-ны өөр хувилбарууд