"Геодези"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Геодезийн шинжлэх ухаан) нь дэлхийн хэлбэр хэмжээ түүний гадаргийн шилжих хөдөлгөөн мөн газрын гадаргын багахан хэсгийг зураг болгон үзүүлэх зорилгоор [[нар]] [[сар]] [[од]] [[хиймэл дагуул]] газрын зургийн багаж хэрэгслийн тусламжтай тухайн цэгийн байрлал өндөр, [[хүндийн хүч]]ний [[хурдатгал]]ыг хэмжин тодорхойлж математик боловсруулалт хийх цогцолбор үйл ажиллагааг судалдаг шинжлэх ухаан юм.
 
 
 
 
[[Ангилал:Эрдэм шинжилгээГеодези]]
[[Ангилал:Шинжлэх ухаанухааны мэргэжлийн салбар]]
[[Ангилал:Судалгаа]]