"Даралт"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
:<math>F_n</math> [[Хүчдэл (механик)|Хэвийн хүчдэл]]
:<math>A</math> Хүчний үйлчилж байгаа гадаргуугийн талбай.
Даралтыг тодорхой чиглэлд үйлчилдэг (хэдийгээр чиглэлтэйгээр хэрэглэдэг боловч) гэдэг нь буруу юм. Учир нь даралт нь чиглэлгүй скаляр хэмжигдхүүн. Харин даралтыг бүх чиглэлд үйлчилдэг гэж тодорхойлох нь илүү оновчтой. Үнэндээ бол энэ чиглэл нь ихэвчлэн тухайн сонирхсон хэсэгт даралтын улмаас бий болсон хүчний үйлчлэх чиглэлийг заадаг. Даралт нь нормал хүч <math>\mathrm{d}\vec F_n</math>-ний хавтгайд нөлөөлөх нөлөө болон [[чиглэлтэй хавтгай|векторын гадаргуугийн элемент]] <math>\mathrm{d}\vec A</math> хоёрын хоорондын хамаарлыг илэрхийлэх бөгөөд үүгээр энэ хоёр векторын [[Шууд хамаарал|пропорционал тогтмол]] болдог.
:<math>\mathrm d\vec{F}_n=p\,\mathrm d \vec{A} = p\,\vec{n}\,\mathrm d A</math>.
 
Энд нормал вектор хавтгайд хүчтэй адил нэг чилэлд буюу өөрөөр хэлбэл гадагшаа чиглэлтэй байна.
 
==Континуум механикийн тодорхойлолт==
Даралт нь ерөнхийдөө [[хүчдэлийн тензор]]ын (<math>\mathbb S</math>) [[Мөр (математик)|мөрөөр]] тодорхойлогдоно<ref>Peter R. Sahm, Ivan Egry, Thomas Volkmann: ''Schmelze, Erstarrung, Grenzflächen: Eine Einführung in die Physik und Technologie flüssiger und fester Metalle'' онлайне ном: [https://books.google.de/books?id=tEErg2bu10MC зөвхөн номын агуулга харах боломжтой] S.17, Springer 2001</ref>.
:<math>p=-\frac{1}{3}\mathrm{tr}\mathbb S</math>.
 
{{stub}}
== Эх сурвалж ==
<references/>
 
[[Ангилал:Континуум механик]]
141,220

edits