"Сонгодог механик"-ны өөр хувилбарууд

{|class="wikitable" align="right" border="1"
|-
|colspan="2"|[[Олон улсын нэгжийн систем|СИ]] системийн үндсэн нэгжээр [[килограмм|кг]], [[метр|м]], [[Секунд|сек]]
|colspan="2"|The [[SI]] derived units with [[kilogram|kg]], [[meter|m]] and [[second|s]]
|-
|[[шилжилт]]||m
|[[хурдатгал]]||m&nbsp;s<sup>-2</sup>
|-
|[[jerkхарьцангуй энерги]]||m<sup>2</sup>&nbsp;s<sup>-32</sup>
|-
|[[specificшингээх energyтун]] ||m²<sup>2</sup>&nbsp;s<sup>-23</sup>
|-
|absorbed[[инерцийн dose rateмомент]]||kg&nbsp;sm<sup>-32</sup>
|-
|[[moment of inertiaмомент]]||kg&nbsp;m²&nbsp;s<sup>-1</sup>
|-
|[[momentumэргэх импульс]]||kg&nbsp;m<sup>2</sup>&nbsp;s<sup>-1</sup>
|-
|[[angular momentumхүч]]||kg&nbsp;m²&nbsp;s<sup>-12</sup>
|-
|[[forceэргэлтийн момент]]||kg&nbsp;m<sup>2</sup>&nbsp;s<sup>-2</sup>
|-
|[[torqueэнерги]]||kg&nbsp;m²<sup>2</sup>&nbsp;s<sup>-2</sup>
|-
|[[energyЧадал (Физик)|чадал]]||kg&nbsp;m²<sup>2</sup>&nbsp;s<sup>-23</sup>
|-
|[[PowerДаралт (physicsфизик)|powerдаралт]]||kg&nbsp;m²<sup>-1</sup>&nbsp;s<sup>-32</sup>
|-
|[[pressureГадаргуугийн хүчдэл|гадаргын хүчдэл]]||kg&nbsp;m<sup>-1</sup>&nbsp;s<sup>-2</sup>
|-
|[[surfaceцацрагийн tensionхүч]]||kg&nbsp;s<sup>-23</sup>
|-
|[[irradianceзунгааралт]]||kgm<sup>2</sup>&nbsp;s<sup>-31</sup>
|-
|[[Зунгааралт#Динамик (шүргэх) зунгааралт|динамик зунгааралт]]||kg&nbsp;m<sup>-1</sup>&nbsp;s
|[[kinematic viscosity]]||m²&nbsp;s<sup>-1</sup>
|-
|[[dynamic viscosity]]||kg&nbsp;m<sup>-1</sup>&nbsp;s
|}
Материал цэгийн ''шилжилт'' болон эсвэл ''байрлалыг'' [[Орон зай|орон зайд]] хатуу бэхлэгдсэн тоололын эх '''О'''-той харьцуулан тодорхойлдог. Ихэвчлэн тоололын эх нь координатын систем дээр байрласан координатын системийг үүнд ашигладаг. Цэгийн байрлалыг '''О'''-гоос цэг хүртэлх '''r''' [[Вектор|вектороор]] илэрхийлдэг. Материал цэг нь тоололын эх '''О'''-той харьцуулахад хөдөлгөөнгүй байх албагүй бөгөөд түүний байрлал '''r''' вектор нь сонгон авсан тоололын эхээс тоолж эхэлсэн [[Цаг хугацаа|хугацаа]] ''t''-ээс хамаарсан функц байдаг. Эйнштэйний харьцангуйн онолоос өмнө ([[Галилэйн харьцангуй онол]] гэгддэг байсан) хугацааг абсолют нэгэн төрөл гэж үздэг байсан бөгөөд тухайлбал аливаа хоёр үзэгдлийн хоорондын үргэлжлэх хугацаа бүх ажиглагчид ижилхэн гэсэн үг юм. [[Абсолют хугацаа|Абсолют хугацаанаас]] гадна сонгодог механик дахь орон зайн огторгуйн шинж чанарыг [[Евклидийн геометр|Евклидийн геометрээр]] тодорхойлдог.<ref>[http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Physics/8-01Physics-IFall2003/B4144452-A6DE-464D-A0FA-D4D057AA9222/0/binder1.pdf MIT physics 8.01 lecture notes (page 12)] (PDF)</ref>