"Сонгодог механик"-ны өөр хувилбарууд

Энд сонгодог механикийн үндсэн ойлголтуудыг авч үзэх болно. Бодит дэлхийн биесийн хялбарчилсан загвар болох, хэлбэр хэмжээг нь үл тооцож болох [[Материал цэг|материал цэгийг]] авч үздэг. Материал цэгийн хөдөлгөөнийг түүний [[байрлал]], [[масс]] мөн түүнд үйлчилж буй [[хүч]] зэрэг цөөн хэдэн [[Хувьсагч|хувьсагчаар]] тодорхойлдог. Эдгээр хувьсагчидыг нэг бүрчлэн авч үзэх болно.
 
Бодит байдал дээр сонгодог механикийн судалдаг биес нь үргэлж тэг биш хэлбэр, хэмжээтэй байдаг (''Маш'' жижиг бөөмс тухайлбал [[электрон]] зэргийг [[Квант механик|квант механикт]] нарийвчлан судалдаг). Тэг биш хэлбэр хэмжээтэй өөрөөр хэлбэл хэлбэр хэмжээг нь тооцохгүй байж болохгүй биесийн хөдөлгөөн нь загвар материал цэгийн хөдөлгөөнөөс илүү ярвигтай байдаг. Учир нь нэмэлт [[ЧөлөөниЧөлөөний зэрэг|чөлөөний зэрэгийгзэргийг]] тооцох хэрэгтэй болдог. Жишээлбэл [[Бэйсбол|бэйсболын]] бөмбөг хөдөлж байх үедээ мөн [[Эргэлдэх хөдөлгөөн|эргэлддэг]]. Гэхдээ эдгээр биесийг маш олон жижиг хоорондоо харилцан үйлчлэлцэж буй материал цэгүүдээс бүрдсэн [[материал цэгийн систем]] мэтээр ойлгож болно. Материал цэгийн системийн [[Массын төв|массын төвийг]] материал цэг мэт төсөөлж мөн болно.
 
=== Шилжилт болон түүний уламжлалууд ===