"Тоба Вэй"-ны өөр хувилбарууд

==Хүчирхэгжилт ба Мөхөл==
[[Тоба Гүй]] хааны байгуулсан Тоба Вэй улс нь 386-534 онуудын хооронд Умард Хятадыг нэгтэгэн оршиж байв. Тус улсын ноёлох овог болох Тоба нар нь аажимдаа Хятадад уусч овог, улсаа Юань гэж нэрийдснээр түүхнээ Юань Вэй гэж алдаршсан. 534 онд [[Зүүн Вэй]], [[Баруун Вэй]] 2 хэсэг болж салсан.
{| class="wikitable"
|'''Хятад тахилын цол'''
|'''Жинхэнэ нэрийн хятад галиг'''
|'''Хаанчилсан хугацаа'''
|-
|Дао У ди
|Тоба Гүй (拓拔珪 tuò bá guī)
|386-409
|-
|Мин Юань ди (明元帝 míng yuán dì)
|Тоба Сы (拓拔嗣 tuò bá sì)
|409-423
|-
|Тай У ди (太武帝 tài wǔ dì)
|Тоба Тао (拓拔燾 tuò bá táo)
|424-452
|-
|Нань Ань ван (南安王 nán ān wáng)
|Тоба Ю (拓拔余 tuò bá yú)
|452
|-
|Вэнь Чэнь ди (文成帝 wén chéng dì)
|Тоба Жунь (拓拔濬 tuò bá jùn)
|452-465
|-
|Шянь Вэнь ди (獻文帝 xiàn wén dì)
|Тоба Хун (拓拔弘 tuò bá hóng)
|466-471
|-
|Шяо Вэнь ди (孝文帝 xiào wén dì)
|Юань Хун (元宏 yuán hóng)
|471-499
|-
|Шуань Вэнь ди (宣武帝 xuān wǔ dì)
|Юань Кэ (元恪 yuán kè)
|499-515
|-
|Шяо Мин ди (孝明帝 xiào míng dì)
|Юань Шю (元詡 yuán xǔ)
|516-528
|-
|Шяомин хааны охин
|байхгүй
|528
|-
|Южу (幼主 yòu zhǔ)
|Юань Жао (元釗 yuán zhāo)
|528
|-
|Шяо Жуан ди (孝莊帝 xiào zhuāng dì)
|Юань Зи Ю (元子攸 yuán zǐ yōu)
|528-530
|-
|Чан Гуан ван (長廣王 cháng guǎng wáng)
|Юань Е (元曄 yuán yè)
|530-531
|-
|Жиэ Минь ди (節閔帝 jié mǐn dì)
|Юань Гун (元恭 yuán gōng)
|531-532
|-
|Ань Дин ван (安定王 ān dìng wáng)
|Юань Лан (元朗 yuán lǎng)
|531-532
|-
|Шяо У ди(孝武帝 xiào wǔ dì) эсвэл
Чу ди (出帝 chū dì)
|Юань Шиу (元脩 yuán xiū)
|532-53
|}
 
[[en:Northern Wei]]
3,546

edits