"Жинь ван"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Жинь ван (хятадаар: 晉王) хэмээх цол нь анх хятадын Цао Вэй улсын үед хэрэглэж эхэлсэн. Нэрни..."
(Хуудас үүсгэв: "Жинь ван (хятадаар: 晉王) хэмээх цол нь анх хятадын Цао Вэй улсын үед хэрэглэж эхэлсэн. Нэрни...")
(Өөрчлөлт алга)
3,847

edits