"Ховор металл"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Энэ нь байгальд дахь тархалт багатай металлуудыг хэлнэ. Ховор металуудад - Хэцүү хайлдаг м..."
(Хуудас үүсгэв: "Энэ нь байгальд дахь тархалт багатай металлуудыг хэлнэ. Ховор металуудад - Хэцүү хайлдаг м...")
 
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user