"Соронзон урсгал"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
{{Electromagnetism3}}
 
'''Соронзон урсгал''' нь [[Соронзон орон|соронзон орны]] далайц болон хүчлэгийг тооцож [[Соронз|соронзонгийн]] хэмжээг илэрхийлэх физик хэмжигдэхүүн бөгөөд түүнийг грек үсэг Φ-ээр ([[фи]]) товъёолдог. Соронзон урсгалын [[СИ]] системийн нэгж нь [[Вебер (нэгж)|вебер]] (Вб) бөгөөд [[Соронзон орон|соронзон орны]] нэгж нь вебер/метр буюу [[Тесла (нэгж)|тесла]] болно.
 
{{Stub}}