"Христ итгэл"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Яахоб Ертөнцийн Эзэн)
[[Файл:Carl Heinrich Bloch - The Resserection.jpg|thumb|Карл Хейнрич Блоч - Дахин амилсан нь]]
'''Христийн шашин''' эсвэл '''Христэд итгэгчидХристИтгэл''' нь [[Есүс Христ]] гэх Ертөнцийн ЭзэнийБурханы хүүХүү, хүн төрөлхтнийг аврахаар МеssiahМессиа ([[Еврей хэл|еврейгээр]] Аврагч) ирж аварна гэсэн онолыг заадаг шашин/итгэл. Тооцоогоор нийт дэлхийн хүн амын 1,5 тэрбумаас 2,1 тэрбум хүн нь ХристэдХристИтгэлд итгэдэг ба энэ нь Дэлхийн нийт хүн амын 33,32% юм. Анхны Христэд итгэгчдийнХристИтгэл чуулган нь ганц сургаал, ганц урсгалтай байсан боловч итгэгчдийнХристИтгэлийн түүхэнд [[Библи|Библийн]] тайлбар, онол сургаалаас олон урсгалд хуваагдсан. Хамгийн том 3 урсгал нь [[Католик урсгал|Католик]], [[Ортодокс]], [[Протестант]] болно. [[Монгол хэл|Монгол хэлэнд]] нэршлийг Христэд итгэгчидХристИтгэл, Христийн шашин, Христос гэх мэтээр нэрлэсэн байдаг бөгөөд эдгээрээс '''''Христэд итгэгчидХристИтгэл''''' нь зөв гэж үздэг. Учир нь Христэд итгэдэг учраас буюу итгэл нь Христэд байсан тул Христэд итгэхХристИтгэл гэдэг нэр томьёо илүү ойр буудаг.
 
== Судар ==
 
Христэд итгэгчидХристИтгэл нь [[Библи]] гэх судрыг хэрэглэдэг бөгөөд энэ нь "[[Хуучин Гэрээ]]" ба "[[Шинэ Гэрээ]]" гэсэн 2 бичээстботид хуваагддаг. 1600 жилийн туршид нийт 40 гаруй бичигчээр бичигдсэн юм.
 
"Хуучин Гэрээ" нь Есүс Христээс өмнөх үеийн [[Израйль|Израйльчуудын]] түүхийг өгүүлсэн байдаг бөгөөд [[Иудаизм|Иудаизмын]] хэлбэрээр бичигдсэн Еврей Библи юм. Уг номд Ертөнцийн ЭзэнБурхан дэлхийг бүтээсэн болон хүнийг бүтээсэн, хүн төрөлхтөн гэмт амьдралдгэмд унасны мөн чанар, тэдгээрээс үүдэх хор уршиг зэргийг өгүүлэхээс гадна Израйльчуудын түүх, амьдрал, Яахоб ЕртөнцийнЁхова ЭзэнийБурханы сургаал зэргийг өгүүлдэг. Католик Хуучин Гэрээ нь 46 ном, Ортодокс Хуучин Гэрээ 50, Протестант Хуучин Гэрээ нь 39 номтой.
 
"Шинэ Гэрээ" нь Христийг энэ дэлхийд мэндэлснээс хойших түүхийг өгүүлдэг бөгөөд Сайн мэдээний 4 ном, Дагалдагчдын үйлс, Пасторын захидлууд, Эш үзүүлгийн сэдэвтэй номуудаас бүрддэг. Нийт 27 номтой ба эхэн үеийн Шинэ Гэрээ нь Еврей хэлээр бичигдсэн бөгөөд МЭ 2-р зуунаас Латин хэл үрүү хөрвүүлэгдсэн.
 
== ХристИтгэлт Ариун Хот ==
* [[Бетлехем]] - Христийн төрсөн газар. ОдоогийнОдоогын Израйль улсад байдаг.
* [[Иерусалим]] - Израйлийн нийслэл. Энэ газарт Есүс цовдлогдон нас барсан бөгөөд бүхий л үйлчлэл нь энэ газартай холбоотой.
* [[Назар]] - Есүс Христийн өсөж том болсон газар. Тиймээс Христийг "Назарын Есүс" гэж нэрлэдэг.
756

edits