"Усны эрчим хүч"-ны өөр хувилбарууд

 
===Боомтот усан цахилгаан станц (боомт)===
{{Мөн үзэхmain|Боомт}}
 
Ихэнх усны эрчим хүч нь [[боомт]]од хуримтлагдсан усны [[потенциал энерги]]ын улмаас ус [[усны турбин]]аар орж түүнийг эргүүлэн механик энергээс [[цахилгаан генератор|генератор]] эрчим хүч үйлдвэрлэх гэсэн замаар бүтээгддэг. Усны [[потенциал энерги]]йн хэмжээ нь түрэлттэй пропорционалт байх ба боомтын дээд ба доод хашиц дахь усны түвшний ялгаварыг гидравлик түрэлт гэж нэрлэдэг. Том хоолойгоор ("[[түрэлтийн хоолой]]" гэж нэрлэгдэх) ус дамжин турбинд өгөгдөнө.<ref>[http://www.electricityforum.com/hydroelectricity.html Hydro Electricity Explained]</ref>
Диревацийн усан цахилгаан станцын усны эх үүсвэр усан сан үүсгэгч нь боомт, далан байх ба усыг тусгай голдирол, сувгаар урсган цахилгаан станцад хүргэдэг. Энэ төрлийн станцууд нь голын голдиролд баригддаггүйгээрээ онцлогтой юм.
 
===УсанЭнерги цэнэгтхадгалах усан цахилгаан станц===
{{Main|УсанЭнерги цэнэгтхадгалах усан цахилгаан станц}}
{{Мөн харахmain|УсанЭнерги цэнэгтхадгалах усан цахилгаан станцын жагсаалт}}
 
Үйлдвэрлэсэн эрчим хүч, энергийг хадгалах үүрэгтэй учир Энерги хадгалах усан цахилгаан станц буюу ЭХУС гэж нэрлэнэ. Заримдаа Усан цэнэгт усан цахилгаан станц гэсэн нэр томъёо хэрэглэгддэг. Энэ нь эрчим хүчний системийн оргил ачааллын үед ашиглагдах станц ба өөр өөр түвшинд байрласан [[усан сан (ус)|усан сан]]гуудын хооронд усыг шилжүүлэн ашигладаг. Эрчим хүчний бага хэрэглээтэй үед, эрчим хүчний системийн илүүдэл эрчим хүчээр доод усан сангаас дээд усан санд усыг шахуургаар шахаж дүүргэнэ. Хэрэглээ ихдээд ирэхэд уг гаргасан усны потенциал энергээр эрчим хүч үйлдвэрлэх ба ус дээд усан сангаас доод усан санд шилжинэ. УсанЭрчим цэнэгхүч усанхадгалах уг цахилгаан станц нь эрчим хүчний системийн үр ашигыг дээшлүүлж эрчим хүчийг хадгалах нэг хэрэгсэл болдог учир томоохон [[энергийн сүлжээ]]нд зохицуулагчийн үүргэтэй оролцоно. УсанЭнерги цэнэгхадгалах усан цахилгаан станц нь эрчим хүчний үүсвэр гэхээсээ илүү нөөцлөгч хэмжээн үзэх ба ашигт үйлийн коэффициент нь 0.8 ба түүнээс дээш байдаг.<ref>[http://thesouthslope.com/content/pumped-storage-explained Pumped Storage, Explained]</ref>
 
===Голдиролын усан цахилгаан станц===