"Нийгмийн тэгш ёсыг эмзэг бүлгийн хүрээнд хамгаалах"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Иргэд зөвхөн хууль шүүхийн өмнө л тэгш байна. Хувь хүнийхээ хувьд байгалиас харилцан адилг..."
(Хуудас үүсгэв: "Иргэд зөвхөн хууль шүүхийн өмнө л тэгш байна. Хувь хүнийхээ хувьд байгалиас харилцан адилг...")
 
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user