"Үндсэн хуульт ёс"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Үндсэн хууль нь иргэний үндсэн эрхийн бүхий л асуудлыг үүрд мөнхийн болгон баталгаажуулж..."
(Хуудас үүсгэв: "Үндсэн хууль нь иргэний үндсэн эрхийн бүхий л асуудлыг үүрд мөнхийн болгон баталгаажуулж...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user