"Жам ёсны эрх"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Жам ёсны эрх нь хүмүүсийн бий болгосон(позитив) эрхээс давуу гэсэн үзлийг МЭӨ V зууны Греки..."
(Хуудас үүсгэв: "Жам ёсны эрх нь хүмүүсийн бий болгосон(позитив) эрхээс давуу гэсэн үзлийг МЭӨ V зууны Греки...")
 
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user