"Дорнын деспот ёс"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Дорнын төр ёсны онцлог шинж олон хүчин зүйлээр тодорхойлогддог боловч товойлгон үзмээр нэ..."
(Хуудас үүсгэв: "Дорнын төр ёсны онцлог шинж олон хүчин зүйлээр тодорхойлогддог боловч товойлгон үзмээр нэ...")
 
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user