"Холимог засаглалын систем"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Холимог бүгд найрамдах улс. Төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрхийг өөр өөр..."
(Хуудас үүсгэв: "Холимог бүгд найрамдах улс. Төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрхийг өөр өөр...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user