"Орчин үеийн бүгд найрамдах улс"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Орчин үеийн бүгд найрамдах улс. Төрийн эрх мэдэл нь ард түмнээс эх үндэстэй төрийн удирдла..."
(Хуудас үүсгэв: "Орчин үеийн бүгд найрамдах улс. Төрийн эрх мэдэл нь ард түмнээс эх үндэстэй төрийн удирдла...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user