"Бүх ард түмний санал хураалт"-ны өөр хувилбарууд

(Хуудас үүсгэв: "Бүх ард түмний санал хураалт (An independence referendum) гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт орших хүн ам өөри...")
 
 
#REDIRECT[[Тусгаар тогтнох эсэх санал хураалт]]
Бүх ард түмний санал хураалт (An independence referendum) гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт орших хүн ам өөрийн сайн дураар тусгаар тогтнох тухай санал хураалт хийхийг хэлнэ.
Anonymous user