"Ван Шиже"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Ван Си Зы-БНХУ-ын Гадаад яамны сайд байсан хүн."
(Хуудас үүсгэв: "Ван Си Зы-БНХУ-ын Гадаад яамны сайд байсан хүн.")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user