"Зунгааралт"-ны өөр хувилбарууд

 
=== Эзлэхүүний зунгааралт ===
[[Шахагдах шингэн]] нь шүргэх хүчдэлгүйгээр шахагдах эсвэл тэлэлтийн үед урсгалыг эсэргүүцэж буй дотоод үрэлтийн хэлбэрийг харуулна. Эдгээр хэлбэр бүхий хүчнүүд нь тэлэлт ба шахагдах утгатай ''σ'' гэж тэмдэглэгдэх '''[[эзлэхүүний зунгааралт]]''' эсвэл '''бөөмийн зунгааралт (bulk)''' заримдаа '''хоёрдогч зунгааралт''' гэж нэрлэгдэх хүчин зүйлээр холбогддог.
When a [[compressible fluid]] is compressed or expanded evenly, without shear, it may still exhibit a form of internal friction that resists its flow. These forces are related to the rate of compression or expansion by a factor ''σ'', called the '''[[volume viscosity]]''', '''bulk viscosity''' or '''second viscosity'''.
 
Хэрэв шингэн нь [[дуу]]ба [[цохилтын долгион]] гэх мэт шиг sагшин зуур тэлж эсвэл агших тохиолдолд бөөмийн зунгааралт нь маш чухал параметр болно. Бөөмийн зунгааралт нь [[Стокесийн хууль (дуу шуугиан)|Дууны сулралын Стокесийн хууль]] ёсоор эдгээр долгион дахь энергийн алдагдлыг тайлбарладаг.
The bulk viscosity is important only when the fluid is being rapidly compressed or expanded, such as in [[sound]] and [[shock wave]]s. Bulk viscosity explains the loss of energy in those waves, as described by [[Stokes' law (sound attenuation)|Stokes' law of sound attenuation]].
 
===Зунгааралтын тенсор===
Anonymous user