"Эсрэг схем (тооцон бодох математик)"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "Тооцон бодох шингэний динамикт '''салхины эсрэг схем''' (хялбарчилж '''эсрэг схем''') нь гип...")
 
[[Тооцон бодох шингэний динамик]]т '''салхины эсрэг схем''' (хялбарчилж '''эсрэг схем''') нь [[гипербол тухайн дифференциал|гиперболлог тухайн дифференциал]] тэгшитгэлийг [[Математик#дискрет математик|тухайлах]] сонгодог схемийн нэг юм. Эсрэг схем нь шингэний урсгалын орон дахь физик хэмжигдэхүүний тархалтын чиглэлийг тооцоолох мэдрэмтгий, дасан зохицохуйц [[төгсгөлөг ялгавар]]ын шилбийг (stencil) ашигладаг. Эсрэг схем нь тодорхойлогч хурдны тэмдэг ямар байхаас хамаарч ялгаварыг үйлддэг. Түүхийг авч үзвэл, Эсрэг схемийг [[Ричард Коурант|Коурант]] болон CIR аргыг боловсруулсан Исааксон, Реес нарын ажлаас харж болно.<ref>{{cite journal|last1=Courant|first1=Richard|last2=Isaacson|first2=E|last3=Rees|first3=M.|
title=On the Solution of Nonlinear Hyperbolic Differential Equations by Finite Differences|
journal=Comm. Pure Appl. Math.|date=1952|volume=5|page=243..255|doi=10.1002/cpa.3160050303|url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpa.3160050303/abstract}}</ref>
==Мөн үзэх==
* [[Төгсгөлөг ялгаварын арга]]
* Төгсгөлөг ялгавар
* [[Upwind differencing scheme for convection]]
* [[Годуновын схем]]